polska 768x953

 

Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej ABK-STYL Jacek Kempa poprzez realizację działań promocyjnych przewidziany w Programie promocji branży Moda Polska” 
 
Wartość całkowita projektu217 182,00 zł
 
Wartość dofinansowania174 165,00 zł
 
Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest promowanie w oparciu o realizowane działania promocyjne produktów ABK- STYL (biżuteria ze srebra i biżuteria z bursztynami) na wybranych rynkach perspektywicznych (USA, Chiny) oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki (MPG). Realizacja projektu i osiągnięte rezultaty w sposób znaczący wpłyną na działalność gospodarczą Wnioskodawcy, wzmocnienie jego konkurencyjności na rynku międzynarodowym oraz będą stanowić impuls dla dalszej ekspansji eksportowej w oparciu o nabyte w ramach projektu doświadczenie i wiedzę.
 
Projekt realizowany w ramach w ramach Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – wsparcie dotacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
logo POMORSKIE kolor
 
 
 
 
Tytuł projektu: Promocja firmy poprzez wprowadzenie nowej lini biżuterii odlewniczej oraz nowego produktu biżuterii ręcznej na rynki azjatyckie
 
Wartość całkowita projektu79 969 zł
 
Wartość dofinansowania39 984,50 zł
 
Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest promowanie w oparciu o realizowane działania promocyjne produktów ABK- STYL (biżuteria ze srebra i biżuteria z bursztynami) na wybranych rynkach azjatyckich oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki . Realizacja projektu i osiągnięte rezultaty w sposób znaczący wpłyną na działalność gospodarczą Wnioskodawcy, wzmocnienie jego konkurencyjności na rynku międzynarodowym oraz będą stanowić impuls dla dalszej ekspansji eksportowej w oparciu o nabyte w ramach projektu doświadczenie i wiedzę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ciąg znaków UE